Kontaktuppgifter:

Svenska föreningen Brahegården r.f. 
Östra långgatan 45 
64100 KRISTINESTAD

Telefon: 0400-383 030
svenskaforeningenbrahegarden
@gmail.com

Brahegårdens årsmöte

29 Mars 2020 kl. 14.00–16.00
Välkommen på föreningens årsmöte söndag 29.3 kl. 14. Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering!

PS. Är du intresserad av en plats i styrelsen? Kontakta föreningens ordförande Peter Kamlin eller någon av sittande styrelsemedlemmar. Kontaktuppgifter hittas via www.brahegarden.com

Plats
Brahegården
Östra långgatan 45
64100 Kristinestad