Kontaktuppgifter:

Svenska föreningen Brahegården r.f. 
Östra långgatan 45 
64100 KRISTINESTAD

Telefon: 0400-383 030
svenskaforeningenbrahegarden
@gmail.com

Verksamheten på Brahegården och själva lokalen upprätthålls av föreningen Brahegården rf. Föreningen består av en ordförande, viceordförande, sju ordinarie styrelsemedlemmar och tre ersättare. Därtill utförs regelbundet talkoarbete tillsammans med övriga understödande medlemmar.

Är du intresserad av att komma med i föreningen eller bli understödande medlem? Har du frågor angående verksamheten eller lokalen? Kontaka oss på numret till vänster, via svenskaforeningenbrahegarden@gmail.com eller någon av styrelsemedlemmarna nedtill.


Styrelsemedlemmar i Svenska föreningen Brahegården rf
verksamhetsåret 2017

Ordförande och föreningens kontaktperson
Peter Kamlin
Drottninggatan 5
64100 Kristinestad
040-0562683/peter.kamlin@pp.inet.fi

Viceordförande
Simoné Kallio
0408344106

Kassör
Maarit Rosengård
0400-562980

Sekreterare
Rolf Mattfolk
040-0668958

Övriga styrelsemedlemmar

Ole Mattila
040-5088484

Karin Rusk (ansvarig för uthyrningen tel 0400 383030)
040-8204403

Yvonne Bergvik
040-7708843

Jessica Mattila
044-3579929

Bo-Christian Buss
040-5747486

 

Ersättare

Nina Ådjers
050-5268015

Maj-Len Heikkilä
050-5815260

Marianne Mattila
040-0697020