Kontaktuppgifter:

Svenska föreningen Brahegården r.f. 
Östra långgatan 45 
64100 KRISTINESTAD

Telefon: 0400-383 030
svenskaforeningenbrahegarden
@gmail.com

Verksamheten på Brahegården och själva lokalen upprätthålls av föreningen Brahegården rf. Föreningen består av en ordförande, viceordförande, sju ordinarie styrelsemedlemmar och tre ersättare. Därtill utförs regelbundet talkoarbete tillsammans med övriga understödande medlemmar.

Är du intresserad av att komma med i föreningen eller bli understödande medlem? Har du frågor angående verksamheten eller lokalen? Kontaka oss på numret till vänster, via svenskaforeningenbrahegarden@gmail.com eller någon av styrelsemedlemmarna nedtill.


Styrelsemedlemmar i Svenska föreningen Brahegården rf
verksamhetsåret 2019

Ordförande och föreningens kontaktperson
Peter Kamlin
Drottninggatan 5
64100 Kristinestad
040-0562683/peter.kamlin@pp.inet.fi

Viceordförande
Yvonne Bergvik
0407708843

Kassör
Maarit Rosengård
0400-562980

Sekreterare
Simoné Kallio 
040-8344106

Övriga styrelsemedlemmar

Ole Mattila
040-5088484

Karin Rusk 
040-8204403

Mikael Perjus (ansvarig för uthyrningen tel 0400 383030)
0400-868571

Lina Kamlin
044-2714331

Dominique Myllymäki
040-8466873

 

Ersättare

Rolf Mattfolk
0400-668958

Maj-Len Heikkilä
050-5815260

Marianne Mattila
040-0697020