Kontaktuppgifter:

Svenska föreningen Brahegården r.f. 
Östra långgatan 45 
64100 KRISTINESTAD

Telefon: 0400-383 030
svenskaforeningenbrahegarden
@gmail.com

Verksamheten på Brahegården och själva lokalen upprätthålls av föreningen Brahegården rf. Föreningen består av en ordförande, viceordförande, sju ordinarie styrelsemedlemmar och tre ersättare. Därtill utförs regelbundet talkoarbete tillsammans med övriga understödande medlemmar.

Är du intresserad av att komma med i föreningen eller bli understödande medlem? Har du frågor angående verksamheten eller lokalen? Kontaka oss på numret till vänster, via svenskaforeningenbrahegarden@gmail.com eller någon av styrelsemedlemmarna nedtill.


Styrelsemedlemmar i Svenska föreningen Brahegården rf
verksamhetsåret 2022

Ordförande och föreningens kontaktperson
Peter Kamlin
Drottninggatan 5
64100 Kristinestad
040-0562683/peter.kamlin@pp.inet.fi

Viceordförande (ansvarig för uthyrning 0400-383030)
Yvonne Bergvik
0407708843

Kassör
Maarit Rosengård
0400-562980

Sekreterare
Dominique Myllymäki
040-8466873

Övriga styrelsemedlemmar:

Susanne Klemets

040 7346163

Mikael Perjus 
0400-868571

Simoné Kallio
040-8344106

Dick Grankull
050-4659779

Fredrik Bäckström
040-0834955

Ersättare:

Karin Rusk
040-8204403

Helena Patoranta
050-5608108

Rolf Mattfolk
0400-668958

Lina Kamlin
044-2714331