Kontaktuppgifter:

Svenska föreningen Brahegården r.f. 
Östra långgatan 45 
64100 KRISTINESTAD

Telefon: 0400-383 030
svenskaforeningenbrahegarden
@gmail.com

Verksamheten på Brahegården och själva lokalen upprätthålls av föreningen Brahegården rf. Föreningen består av en ordförande, viceordförande, sju ordinarie styrelsemedlemmar och tre ersättare. Därtill utförs regelbundet talkoarbete tillsammans med övriga understödande medlemmar.

Är du intresserad av att komma med i föreningen eller bli understödande medlem? Har du frågor angående verksamheten eller lokalen? Kontaka oss på numret till vänster, via svenskaforeningenbrahegarden@gmail.com eller någon av styrelsemedlemmarna nedtill.


Styrelsemedlemmar i Svenska föreningen Brahegården rf
verksamhetsåret 2021

Ordförande och föreningens kontaktperson
Peter Kamlin
Drottninggatan 5
64100 Kristinestad
040-0562683/peter.kamlin@pp.inet.fi

Viceordförande (ansvarig för uthyrning 0400-383030)
Yvonne Bergvik
0407708843

Kassör
Maarit Rosengård
0400-562980

Sekreterare
Lina Kamlin
044-2714331

Övriga styrelsemedlemmar:

Ole Mattila
040-5088484

Mathias Thijssen
040-4838505

Mikael Perjus 
0400-868571

Simoné Kallio
040-8344106

Dominique Myllymäki
040-8466873

 

Ersättare

Karin Rusk
040-8204403

Helena Patoranta
050-5608108

Rolf Mattfolk
0400-668958