På grund av den rådande pandemin har revyarbetet lagts på is på obestämd tid. Vi hoppas på att kunna återuppta det igen under hösten 2022.