Svenska föreningen Brahegården r.f. 
Östra långgatan 45 
64100 KRISTINESTAD

Telefon: 0400-383 030
svenskaforeningenbrahegarden
@gmail.com

Historik

Den fastighet som i Östra långgatan 45 i Kristinestad där Svenska Föreningen Brahegården r.f. nu verkar har anor från 1880-talet och har i tiderna bl.a. fungerat som både hem och rederikontor för handelsmannen och redaren Alfred Carlström.

Ett länge uttalat önskemål om ett eget hus för de svenskspråkiga föreningarna i Kristinestad ledde till att Kristinestads manskör (KMK), Kristinestads idrottsförening (KIF) och Arbetets vänner i Kristinestad (AV) år 1951 beslöt grunda Svenska Föreningen Brahegården r.f. och införskaffade den fastighet där man fortfarande verkar. KIF och AV har upphört med sin verksamhet, men manskören KMK lever och mår bra.

Fastigheten byggdes ut med en cafeteriaflygel år 1974 och hela föreningshuset på ca 350 kvadratmeter förfogas, förutom cafeterian, också av ett nyrenoverat kök, ett klubbrum och en festsal med scen. Festsalen rymmer ca 180 personer.

Brahegårdens egentliga verksamhet består av de amatörrevyer som brukar framföras i början av året, de traditionella barnfesterna på 1:a maj som har funnits redan i 50-års tid samt julbasarer och soppförsäljning under marknader. Programmen på barnfesterna ordnas av Brahegårdens egna ungdomar. Därtill ordnas olika föreningsträffar och Kristinestads Manskör övar regelbundet i Brahegården. Brahegården är också en populär festlokal för olika tillställningar för olika företag och privatpersoner.

Årligen sker gästspel av olika artister här. Brahegården fungerar också som Wasa Teaters regionscen sedan några år tillbaka. Varje torsdag kan man även komma till Brahe och spela Pidron.