Kontaktuppgifter:

Svenska föreningen Brahegården r.f. 
Östra långgatan 45 
64100 KRISTINESTAD

Telefon: 0400-383 030
svenskaforeningenbrahegarden
@gmail.com

Inga händelser på kommande

Brahegårdens årsmöte

29 Mars 2020 kl. 14.00–16.00
Välkommen på föreningens årsmöte söndag 29.3 kl. 14. Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering!

PS. Är du intresserad av en plats i styrelsen? Kontakta föreningens ordförande Peter Kamlin eller någon av sittande styrelsemedlemmar. Kontaktuppgifter hittas via www.brahegarden.com

Plats
Brahegården
Östra långgatan 45
64100 Kristinestad